איור א‭.4.‬ סינפסה מורכבת משני תאים, תא העצב הקדם־סינפטי המשדר ובו טרנסמיטר אגור בתוך שלפוחיות ותא עצב בתר־סינפטי אשר מגיב לטרנסמיטר המשתחרר למרווח בין שני התאים. העברת המידע העיקרי נעשית מתא העצב הקדם־סינפטי לתא העצב הבתר־ סינפטי.