איור א‭.3.‬ ההחלטה הבסיסית במערכת העצבים א. לכל תא יש פוטנציאל מנוחה שבו הוא שוהה כאשר איננו מופעל; ב. גירוי גורם להקטנת המתח בין פנים לחוץ התא; ג. התגובה יכולה להיות בעוצמה שונה; ד. אם התגובה עוברת את פוטנציאל הסף, פורץ פוטנציאל הפעולה אשר מפעיל את התא; ציר ‭= x‬ זמן; ציר ‭= Y‬ המתה החשמלי בין פנים תא העצב לבין החוץ.