מבוא

מבוא ביולוגיה וסביבה בתפקוד המוח במאה ה 20 היינו עדים למספר גדול מאוד של מהפכות . חלק מהמהפכות היו פוליטיות וחלקן טכנולוגיות . אחת המהפכות השקטות שהתרחשו במשך המאה הזו היא מהפכת המוח . מהפכה זו החלה אמנם במאה ה , 20 אך היא טרם הסתיימה . אפשר לומר , שאנו בעיצומה של מהפכה , שיש לה , ויהיו לה , השלכות גדולות מאוד על החברה שבה אנו חיים . המילה מוח נזכרת לראשונה בכתב החרטומים , בהירוגליפים מצריים בני אלפי שנים . מסתבר , שהמצרים לא ייחסו למוח חשיבות מיוחדת . בעת חניטת אדם חשוב , דאגו שהוא ייחנט עם לבו ( שהרי הכל מודעים לחשיבות הלב , ( אך המוח נשאב דרך הנחיריים ונזרק . המוח "זכה להכרה" רק בימי הביניים , בעיקר בעקבות ההסתכלות בפגיעות ראש , שגרמו לשינוי בהתנהגותו של האדם . רק בתחילת המאה ה 19 החלו לקשר גם את מחלות הנפש עם פגיעות במוח . מהפכת המוח פתחה בפנינו צוהר להבנת תהליכים רבים , שהאנושות שקדה על פענוחם מקדמת דנא , החל בהתפתחות המוח ובמערכת העצבים , וכלה בתפקודים מוחיים מורכבים כגון למידה , זיכרון ואף התנהגות . בספר זה אנסה לתאר את התגליות המרכזיות בהתפתחות הבנתנו את המוח ואת המהפכה שזו ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד