פתח דבר

פתח דבר ספר זה בא לסכם שתי סדרות של הרצאות לקהל הרחב . הסדרה הראשונה ניתנה לפני כתשע שנים ב " גלי צה"ל" במסגרת האוניברסיטה המשודרת ביוזמתה ובעידודה של גב' תרצה יובל אלחנתי ז"ל . לתרצה היתה תכונה מופלאה של הבנה עמוקה גם בנושאים שהיו רחוקים מתחום התמחותה והיתה לה יכולת נדירה לחוש מה יכול לעבור דרך הרדיו לקהל הרחב . אין ספק שרוחה נמצאת בחלק גדול מאוד מהכתוב בעמודים הבאים . הסדרה השנייה של הרצאות ניתנה במכון ון ליר בירושלים . בעוד שהסדרה הראשונה עסקה בעיקר בדרך שמערכת העצבים מתקשרת עם העולם החיצוני והפנימי , עסקה הסדרה השנייה בעיקר בהשלכות של התקשורת במערכת העצבים על מחלות נפש ועל השימוש בסמים . ישנן שלוש דרכים לקרוא את הספר : הדרך הראשונה היא הדרך הרציפה - לקרוא ראשית את עקרונות התקשורת במערכת העצבים ( חלק ראשון ) ואחר כך לעבור לשינויים במאפייני התקשורת במחלות נפש ובשימוש בסמים ( חלק שני . ( הדרך השנייה היא לעבור על העקרונות הכלליים שמוצגים בתחילת הספר ואחר כך לעבור במישרין לחלק על מחלות הנפש והשימוש בסמים . הדרך השלישית היא כמובן לסגור את הספר כעת ולא להמשיך לקרוא ... הפיכת הרצאות לספר כ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד