סדר נשים: אמהות חד־הורית מבחירה בישראל

סדר נשים : אמהות חד הורת מבחירה בישראל עמיה ליבליך מאמר זה מבוסס על המחקר שערכתי לקראת כתיבת ספרי סדר נשים , שכותרת המשנה שלו היא "סיפורי נשים במשפחה החדשה בישראל" ( ליבליך . ( 2003 תחילה אתאר את עיקרי המחקר שלי , ולאחר מכן אתמקד בקבוצה אחת - אמהות חד הוריות מבחירה בישראל - הנוגעת לעניינו של קובץ זה . האומנם יש "משפחה חדשה" בישראל , ואם כן - מה היא ? האסוציאציה המידית העולה על הדעת לשמע המונח "משפחה" היא של צמד הורים , גבר ואשה הנשואים כחוק , וילדיהם הביולוגיים . אולם אין ספק שכל אחד מאתנו מכיר בסביבתו המידית משקי בית רבים שאינם מתאימים לתמונה זו . אולי הגדרה מתאימה למשפחה בימינו היא "קבוצה של אנשים שאוהבים זה את זה ומטפלים זה בזה . " מכל מקום , ברור שהולכת וגוברת בישראל המודעות החברתית לתופעות משפחתיות החורגות מהנורמה . אם אמנם יש משפחות אחרות , מה טיבן ומה קורה בתוכן ? כאשר ספרי ילדים ושידורי פרסומת בטלוויזיה מצביעים על תופעה חברתית , אי אפשר עוד לעצום עיניים ולהתעלם ממנה . אביא כאן שתי דוגמאות בלבד מהתרבות הרחבה העכשווית בישראל . בספרם של יהודה אטלס ויעל משאלי ( 2000 ) כל אחד והמשפח...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד