שירי אמהות עברים: תשתיות, מגמות ותמורות

שירי אמהות עברים : תשתיות , מגמות ותמורות שרה מענית האמהות היא חוויה מרכזית בחייהן של נשים רבות . לכן מפתיע לגלות עד כמה שולי מקומה של חוויה זו בשירת הנשים העברית , בעיקר בשירה שנכתבה בין שנות העשרים לשנות השישים של המאה ה . 20 בעשורים האחרונים חל שינוי בולט וחוויית האמהות מורגשת הרבה יותר בשירי המשוררות העבריות ' . המאמר בודק את ביטויה של האמהות בשירת הנשים העברית ומציג את השינויים והתמורות שחלו בעיצובן של החוויה האמהית , של דמות הילד ושל דמות הדוברת האם . אחד ההסברים הרווחים לנוכחותו הדלה של הקול האמהי בשירת הנשים העברית בשנים שלפני הקמת המדינה ובשני העשורים אחריה הוא שהאמהות דורשת התמודדות יומיומית והיענות מידית לצורכי הילד ואינה מאפשרת זמן ומרחב הנחוצים ליצירה . ולראיה , המשוררות המובילות בשירה העברית היו חשוכות ילדים : רחל , אסתר ראב , לאה גולדברג , זלדה ויונה וולך . עוד סיבה להימנעות מחשיפת חוויית האמהות בשירה מקורה בחשש של המשוררות להתעמת עם תדמית האם שטיפחה התרבות הפטריארכלית - דמות " האם הטובה" האוהבת את ילדיה אהבה שאינה תלויה בדבר ומקדישה להם את חייה . התדמית הזאת לא אפשרה ב...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד