האם כסובייקט: על האם ועל האי־מהות בתיאורה הפסיכואנליטית

האם כסובייקט : על האם ועל האי מהות בתיאורה הפסיכואנליטית ענת פלגי הקר מאמר וה דן במושג "האם כסובייקט" בתיאוריה הפסיכואנליטית ומראה שהאם נעדרת מהשיח התיאורטי והקליני לעומת מרכזיותה בו כאובייקט . בחלקו הראשון של המאמר מתוארת מחיקת האם כסובייקט , כלומר הווייתה הפנימית והפרטית , אצל רוב התיאורטיקנים מפרויד ועד ימינו . שכיחות התופעה מצביעה על הבעייתיות הרגשית והמחשבתית שמציב מושג האמהות לפני התיאורטיקנים השונים והיא בעלת השלכות קליניות . בחלקו השני של המאמר מוצע מודל תיאורטי אשר לפיו אפשר לתאר התפתחות של סובייקט אמהי . צירוף מודל זה עם הקשבה לדיווחן של נשים על הווייתן האישית יאפשר לדעתי שינוי במעמדה התיאורטי של האמהות ובמעמדה הקליני . " את האם לא נזדמן לי להכיר" אין רצוני להיכנס לסבך המקרה של דורה אלא רק להדגים באמצעות המשפט הקצר הזה - "את האם לא נזדמן לי להכיר" - את מיקומה החסר של האם בתיאוריה , בחברה ובקליניקה . במשפט יחיד זה סיכם פרויד ( 38 , 1993 ) את דבריו על אמה של דורה , המטופלת המפורסמת ביותר שלו , שעל תיאור המקרה שלה נכתבו מאות מאמרי פרשנות . משפט זה נאמר לאחר שתיאר פרויד במפורט את...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד