התשלילים הנסתרים של דמות האם

התשלילים הנסתרים של דמות האם אבי באומן במאמר זה אני מבקש לחשוף ולהציג את הפנים האפלים והמוסתרים של דמות האם ולברר מה מעורר אותם וכיצד הם משפיעים על יחסי אם-ילד . עוד אבדוק כיצד צדדים חשוכים אלו של האמהות באים לידי ביטוי במצבים פרוטוטיפיים אחרים כמו יחסי מטפל-מטופל . חשיפת הצרכים הללו תיעשה באמצעות מיתוסים קדומים שבמרכזם יחסי אם-ילד , בדגש על סיפורה הטרגי של האם . עצם קיומם של המיתוסים הללו מעיד שהצד האפל של האמהות הוא כלל אנושי ועל זמני . הבחירה להתייחס למורכבותה של האמהות דרך מיתוסים מקורה בגישה הארכיטיפית של יונג . רקע בתיאוריות הפסיכואנליטיות השונות יש פער עצום בין היחס לדמות האם ולחשיבותה הרבה בגורל הילד ובין העיסוק המועט בדמותה , במצוקותיה , במניעיה ובצרכיה , המשפיעים על אהבתה אליו . רוב התיאוריות רואות בדמות האם גורם מרכזי בהתפתחות הילד ובעיצוב עצמיותו , אופיו ויחסי האובייקט שלו , ורבות מהן מבקשות להסביר את מקור הבעיות הנפשיות של האדם ביחסים המוקדמים עם האם ; עם זאת , כמעט אין בהן התייחסות לאם עצמה ולדינמיקה בין כוחותיה הרבים ולמה שהיא מביאה אל היחסים מתוך עצמה ומתוך עברה , ואין ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד