תוכן העניינים

תוכן העניינים אמיליה פרוני מבוא : אמהות ואמהיות 9 שער ראשון : חשיבותה של האמהיות בחוויה האנושית תיותה גורביץ' אמהות פסיכואנליטית 23 יחזקאל כהן האמפתיה האמהית כמענה לבדידות 34 שמואל ארליך מקום האב באמהות ואמהותם של גברים מטפלים 44 אבי באומן התשלילים הנסתרים של דמות האם 54 ענת פלגי הקר האם כסובייקט : על האם ועל האי מהות בתיאוריה הפסיכואנליטית 71 אמיליה פרוני כוחו וסכנותיו של המבט האמהי 91 שער שני : הקול האמהי ביצירה מירה זכאי קולה של האם במוזיקה הווקאלית 101 רות גינזבורג " והיי לי אם : " אמה 1 ת ובנות בעולם הבדיון הספרותי 116 יוליאנה ברנשטיין "עידו ועינם " לש " י עגנון : הגעגועים ל"קול האם " בשירת גמולה 133  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד