הזהות היהודית העתידית

הזהות היהודית העתידית בעולם העכשווי על תהפוכותיו הבלתי פוסקות נהוג לציין כי ערכי היהדות הינם נצחיים , כמובן . אך אין לשכוח כי הנצח עצמו תלת ממדי : עבר , הווה ועתיד . יש להודות שאין ערכים יהודיים שאינם מתייחסים לעבר או שואבים מן המסורת . באשר להווה , אין להמעיט בחשיבותה של ההתייחסות למציאות אשר מבלעדיה יתיישנו ויתדלדלו ערכי היהדות . אך מעבר לעבר וההווה נמצא העתיד שבו , וביישום ערכי היהדות בתוכו , בכוונתי לדון כאן י נסיון לתפוש ולהעריך את ערכי היהדות לקראת הבאות . בעצם זו היתה שיטתו של תיאודור הרצל , כשחיבר ב 1902 את הרומן אלטנוילנד המצייר בחזון בקווים רחבים , את מה שיתממש כעבור חמישים שנה , מדינה יהודית . תכופות מציינים שהמציאות הינה הגשמה לפרטי פרטים של נבואות הרצל ; נכון יותר לומר שהחזון הגאוני של הרצל הוא שגרם למציאות לעצב את עצמה על פיו , שמדינת היהודים היא פרי האגדה שטווה הרצל . ראוי אפוא לבחון את הקשרים בין ההגות לעתיד בדרך יצירתית ומעשית כזו . המבט לעתיד אינו העתיד המצטייר בחלומות שווא ובתעתועים אוטופיים ; המבט לעתיד הוא תהליך יצירה של אדם בעל כושר תפישה חד ובחירה של דרך זו על פ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים