ג. הממד הרב קולי: שלוש דומיננטות הרמוניות.

ג . הממד הרב קולי : שלוש דומיננטות הרמוניות . הבה נאזין לפוליפוניה : בריאה התגלות גאולה בשלוש רמות שונות : אנו קולטים את ההגות היהודית במלואה מראשיתה ועד ימינו . יציבותו של התרשים מבליטה את המשכיותה של ההגות . מיגוון הצלילים מבליט את ריבוי פניה . יחד עם כל רעיון מנחה ( דומיננטה , תעליל , אקורד מוסיקלי ) נציין שמות ספרים , מחקרים , שיטות : הללו יהוו נקודות התייחסות . בהמשך נשוב אל מי שמקוריותו מחייבת דיון מעמיק יותר . רצוננו לערוך אפוא ניתוח הרמוני של החשיבה היהודית תוך צימצום השלישיה לדומיננטות הרמוניות אותן נכנה בשם : — פילוסופית — הומניסטית — מיסטית ו . הדומיננטה הפילוסופית התנ"ך נגד אריסטו בין המאה העשירית לשש עשרה , בתור הזהב של הסימביוזה היהודית ערבית בספרד , בפרובאנס ובאימפריה העותומנית , להטה הפילוסופיה באש עזה . בין השמות המפארים אותה נמצאים יצחק ישראלי , רב סעדיה גאון , ר' משה בן מימון , רבנו גרשון מאור הגולה , ר' יוסף אלבו , דון יצחק אברבנאל , ר' עובדיה ספורנו . הם פעלו בין השנים 950 550 ו בעולם יהדות ס & רד ( אגן הים התיכון . ( אך יש להוסיף אליהם גם את הפרשנים האשכנזים מאו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים