ב. הממד הסינכרוני: מיקצב ההיסטוריה

ב . הממד הסינכרוני : מיקצב ההיסטוריה הנושא החוזר : בריאה , התגלות , גאולה . עלינו לחשוף את הנושא החוזר ולתאר אותו כיוון שהוא רעיון היסוד המרכזי או הגרעיני : התפישה היהודית של הזמן . מאחר שהוא הגרעין , הנבט המצמיח , וגם כיוון שטמונה בו יכולת פיצוץ המסוגלת להאיר הכול בהבזק מסנוור אחד . לשם כך ראוי שאסטה לרגע מהגותי האישית ( יהודית ) ואנקוט בשיטת חשיבה אובייקטיבית ( יהודית , ( תוך שימוש בלשון הולמת שהינה רחבה כל צורכה כדי לבטא את הגיגי כיהודי , בתוך המסגרת הכללית שבה הגו יהודים אחרים לפני ועודם עושים זאת יחד עמי . ההגות היהודית מתבטאת ועודה מתנסחת בשפע של אפשרויות , במיכלול דרכים ושיטות אשר כל אחת מהן טבועה בחותם מקורי ומכריע . במקום לבחור באחת מן השיטות על פי נטיותי האישיות ואשר בחנתי ( למען הדיוק , חקרתי וקיבלתי ) את השפעתה ( נביאי התנ"ך , המדרש התלמודי , ריה"ל , המהר"ל מפראג , ר' שמשון רפאל הירש , א"ב השל ( ... העדפתי כנקודת מוצא את שיטתו של פרנץ רוזנצווייג : . 1 הוא מודרני 1886 ) . ( 1929 . 2 גישתו הרמונית אך ניתנת להבנה מהירה ונוחה על אף  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים