א. הממד הדיאכרוני: הארפג'ו של ההיסטוריה

א . הממד הדיאכרוני : הארפג'ו של ההיסטוריה כדי לאתר את הרגע שבו נכנס היהודי להיסטוריה , שומה עלינו להרחיק עימו אל מקורותיו . שלא כמו המוסלמי הקיים מזה 1355 שנה , או הנוצרי הקיים 1989 שנה , היהודי אינו מי שנולד בתאריך מסויים . הוא נולד עם האדם הראשון שבקרבו נטמנו ניצני היהודי וניצניה של האנושות . האירוע , כידוע לכל ילד יהודי , התרחש לפני 5749 שנה , כלומר 3760 שנה לפני מה שמכונה ספירת הנוצרים . היהודי , שימיו כימות עולם , נוצר בזכרונו אירועים שנשכחו , נמחקו או סולפו , בכוונה או שלא בכוונה , על ידי שאר בני האדם ומעלה את זכרם במשך הדורות מדי שבת בשבתו "זכר למעשה בראשית . " זברון יהודי וזכרון לא יהודי ישנן אפוא דרכים שונות של זכרון : יהודי ולא יהודי ואשר לשוני ביניהן יש חשיבות בתפישת ההיסטוריה היהודית . תחת הלחץ הכבד שבהופעת הנצרות , נוצר בזכרון הלא יהודי עיוות אשר נפוץ בכל הזכרונות הלא יהודיים . הנצרות שצמחה מן היהדות ביקשה לבתק את חבל הטבור שחיבר אותה אל דת האם והיא עשתה זאת באלימות שאיפשרה לה להדביק על ההיסטוריה היהודית מיתוס רב פנים . לאחרונה הפריך ז'יל איזאק את אחת המשמעויות של מיתוס זה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים