זהותנו היהודית

אנדרה נהל הוצאת ראובן מס בע"מ ירושלים אנדרה נהר / זהותנו היהודית אנדרה נהר זהותנו היהודית תרגום מצרפתית : עזריה שמואלי עריכה לשונית : עדי הררי  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים