מפתח השמות והענינים

מפתח השמות והענינים במפתח זה נכללו השמות והענינים העיקריים שבספר . רוב הערכים מובאים לפי הספר , הפרק , הסעיף ולפי מספר העמוד בספר . כגון : הורדוס , בונה מצדה ז ח , 321 3 הבונה לספר ז פרק ח סעיף 3 עמוד . 321 חלק מהערכים מובא לפי הספר והסעיף של המהדורה המקורית , והמספרים מציינים את הסעיפים ולא את עמודי הספר , והסעיפים כפי שמצוין בספר שלפנינו אחרי כל קטע . כגון : אגריפס השני , נאומו . ב , 345 הבונה לספר ב' סעיף 345 יש שמצוינים כמה ציוני מקור . כגון ; אנטוניה , נכבשה על ידי המתקוממים . א 430 ה , 146 הבונה לספר א סעיף , 430 וספר ה סעיף . 146 א אבוטיוס , ךקוךיון ג ג 144 ר 36 אבילה ב 252 ד 4 אבנים טובות באפוד ה ה 248 7 אבקסינוס ב 366 אברהם ד ט 221 7 אברהם ה ט 258 4 אברסטוס , מקום א בו 78 1 אבשלום , עוזרו של מנחם ב יז 135 9 אגךי 9 ס : נעשה מל ך ב 183 181 אגריפס א , ' מתווך ב 206 אגריפס א , ' מל ך יהודה ב 214 אגריפס א ; מותו ב 219 אגריפס א , ' החומה ב 147 אגריפס השני מלך כלקיס ב 223 אגריפס ב , ' מגן על היהודים ב 245  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים