פרק יא

פרק יא ( 1 ) שגעונם של הסיקריים דבק , כמו מחלה , גם בערים שמסביב לקירניי . שם נמלט איש בליעל שאין כמוהו , יונתן היה שמו , שאומנותו אומנות אורג היתה , ששידל עמי הארץ לא מועטים , והוביל אותם אל המדבר , והבטיח להראותם אותות ומופתים . ואף על פי שהסתיר יפה את מזימותיו ותככיו ושאר האנשים לא שמו לב לכך , עמדו חשובי היהודים בקיריניי והודיעו על יציאתו והכנותיו לקאטולוס שהיה המושל של פנטאפוליס של לוב . הלה שלח כוח של פרשים וחיל רגלי שהשתלטו על נקלה על אנשים אלו שהיו בלתי מזויינים : רובם אבדו בהתנגשות , ומיעוטם נלקחו בשבי והובאו לפני קאטולוס . מעורר הקשר . יונתן , הצליח להימלט בזמן , אבל לאחר שחיפשו אחריו בכל המדינה ובשקידה רבה — נתפס . כשהובא לפני קאטולוס המציא דרך להימלט מן העונש , ולתת אחיזה לקאטולוס לעשות מעשה עוול . כי הוא אישר בשקר שהיהודים העשירים ביותר לימדוהו ליזום את הקשר . ו 7-44 נ 4 ( 2 ) הלה קיבל את הלעז הזה בחפץ לב , וחקר את הדבר בכובד ראש , והגדיל את הענין בגוזמא , כדי שגם הוא ייראה כעושה מעשה גדול באיזו מלחמה יהודית . אבל הרעה היותר גדולה היתה זאת : לא זו בלבד שנתן אימון בזריזות י...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים