פרק י

פרק י ( 1 ) והמצודה נכבשה באופן זה , והמפקד הציב בה חיל מצב , והוא עצמו יצא עם כוחותיו לקיסריה . ולא נשתייר אויב כל שהוא בכל המדינה ששועבדה במלחמה הגדולה הזאת , שרבים חשו בזעזועיה אפילו במקומות נדחים ביותר , בעטין של סכנות המהומות שעוררה . יתר על כן , באלכסנדריה של מצרים אירע שאחרי המעשים האלו מצאו יהודים את מותם . כי רבים ממפלגת הסיקריים שעלה בידם להמלט לשם לא הסתפקו בהצלת עצמם , אלא חזרו ונתעסקו במעשים של מרד , והסיתו רבים ממארחיהם לשאוף לעצמאות , ושלא יראו בשום פנים ברומאים אנשים נעלים מעצמם , ושיכירו בה' לבדו כאדון . ולאחר שכמה יהודים נשואי פנים התנגדו להם , עמדו ורצחו אותם נפש : והוסיפו ללחוץ על שאר האנשים למרוד . ומשראו ראשי הגירוסיה את טירופם הנורא של אלו , ראו כי הם עצמם שוב אינם בטוחים , עמדו וכינסו אסיפה גדולה של היהודים , וגילו בפניהם את טירופם של הסיקריים , והוכיחו להם כי הללו אשמים בכל הצרות . אמרו : אנשים אלו ראו שאפילו בריחתם לא העניקה להם את הבטחון המלא , שהרי אם הרומאים יגלו אותם יוצאו מיד להורג מיד , לפיכך הם מבקשים לסבך בפורענות שמצאה אותם את אלו שלא היתה להם כל יד ב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים