פרק ו

פרק ו ( 1 ) ולוקיליוס באסוס נשלח ליהודה לשמש שם לגאט , ונטל מידיו של קרליוס וטיליאנוס את הפיקוד . הוא השתלט על מבצר הרודיון ועל האנשים שם . לאחר . 5 אם בי הפירוש המדוייק של התיבה "ליו וניא ,: הוא הכן של המנורה , אבל מאחר שהשבעים מתרגמים "מנורה : ( שמות כה , לא , ( בשם זה , בודאי הכוונה למנורה עצמה , כמו שמראה הציור בקשת טיטוס , והמשך התיאור . מכן הוא אסף את כל הכוחות ( כי היו מפוצלים בחלקם הגדול , ( וביניהם הלגיון העשירי , והחליט לערוך מסע נגר מכוור . כי היה נחוץ מאד להחריב את המבצר הזה , שמא יתפתו רבים למרוד על שום חוזקו . ואמנם מעמדו הטבעי של המקום היה מסוגל לנסוך תקוות בטחון חזקות בלב אותם האנשים שהיו בו , וכן להפיל מורך ופחד בלב מתקיפיו . כי היקף החומה היה בסלע בולט שהיה נמצא בגובה עצום , ובגלל זה בלבד היה קשה לכובשו : בא הטבע והוסיף על קושי הגישה אליו . כי היה מסוגר מכל עבר בבקעות עמוקות שהעין לא היתה יכולה למודדן בשום פנים , ואי אפשר היה לעבור אותן על נקלה , ואי אפשר היה למלאותם מכל צד שהוא . כי הבקעה שסגרה עליו מצד מערב הגיעה לששים איצטדיות , ונסתיימה בים האספלט , ובאותו כיוון ,...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים