פרק ב

פרק ב ( 1 ) בשעה שטיטוס היה בעיצומו של המצור על ירושלים , הפליג אספסיינוס בספינת סוחר מאלכסנדריה לרודוס . ומשם הוא הפליג בטרירמות : ובדרכו התעכב בכל עיר ונתקבל בתשואות , ועבר מיוניה ליוון , ומשם לקורקורה , ולייאפיגיה העילית , ומשם המשיך את דרכו ביבשה . טיטוס הסיע את חיילותיו מקיסרי של ים , ועבר לקיסריה פיליפוס ( כך שמה . ( שם נשאר זמן ניכר , והציג כל מיני מחזות . כאן נספו רבים משבוייו . מהם הוטלו לפני חיות טרף , אחרים נאנסו לערוך קרב אלו עם אלו בהמוניהם . וכאן אף נודע לטיטוס דבר תפיסתו של שמעון בן גיורא , שאירע באופן זה ; 21-25 ( 2 ) שמעון זה כבש את העיר העליונה , בתקופת מצור ירושלים : אבל בשעה שהצבא הרומאי נכנס לפנים החומה ובזז את כל העיר , הלך הוא ועמו רוב ידידיו הנאמנים , ועמם מסתתי אבנים , שנטלו עמם את כלי הברזל , ואספקה לימים הרבה , והוא השתלשל עם כל חבורתו לתוך אחת המחילות הנסתרות . במדה שניתן להם ליכנס בחפירה הישנה — הם נכנסו , עד שנתקלו בסלע קשה , והתחילו לנקוב בו , והם קיוו שיוכלו להתקדם יותר , ולצאת בביטחה ולהמלט . אבל ביצוע הדבר הוכיח שטעו בצפייתם : כי החופרים התקדמו לאט לאט...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים