פרק א

פרק א ( 1 ) ולגייסות לא היה עוד דבר לרצוח או לשדוד , ולכלות בו כל זעמם , כי ודאי הדבר שכל זמן שהיה משתייר דבר לא היו נרתעים כלל בגלל דאגה שהיא להותיר פליטה , והקיסר פקד להרוס עד היסוד את כל העיר ואת המקדש , ולא שייר אלא את המגדלים הגבוהים יותר מכולם : את מגדל פצאל והיפיקוס ומרים , וחלק מן החומה שהיתה מקיפה את העיר מן המערב . את זו [ השאיר ] כדי שתשמש מחנה לחייל הנשאר , ואת המגדלות , כדי להודיע לדורות הבאים את טיבה של העיר ואת מבצרי העיר שהגבורה הרומאית יכלה להם . ושאר כל החומה שהיתה מקפת את העיר נהרסה במידה כזאת שלא הניחו כל סימן למי שעתיד להגיע פעם למקום , שמקום זה היה מיושב מעולם . וכך עלתה בסופה של ירושלים בגלל טירופם של המורדים . העיר הנהדרת , שהיתה מפורסמת בין בל באי עולם . 1-4 ( 2 ) לאחר מכן החליט הקיסר להשאיר שם את הלגיון העשירי כחיל מצב , וכמה מחלקות של פרשים , וקוהורטה של חיל רגלי : ולאחר שהוא הסדיר את כל עניני המלחמה , הוא רצה לקלס את הצבא כולו על הישגיו , ולתת שכר טוב לאלו שהצטיינו בעוז רוח נעלה יותר , שלא רק את חייהם בלבד עיטרו על ידי מעשי גבורה , אלא אף הוציאו מוניטין לכל ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים