פרק ח

פרק ח ( ו ) הקיסר שהיה סבור שאי אפשר יהיה לכבוש את העיר העליונה בלי סיועם של הסוללות , בי המקום היה תלול מכל צד , חילק את העבודה בין חייליו בעשרים לחודש לואוס . אבל קשה היתה הבאת העצים , כי כל פרברי העיר , עד למרחק של מאה איצטדיות נחשפו [ מן העצים , [ כפי שכבר אמרתי , לצורך הסוללות הקודמות . הסוללות שהוקמו עכשיו על ידי ארבעת הלגיונות היו בצד המערבי של העיר , מול הארמון המלכותי : ואילו המון חילות העזר והיחידות האחרות הרימו את הסוללות על יד הקסיסטוס , וע"י הגשר והמגדל שבנה שמעון לעצמו בשעה שהיה נלחם עם יוחנן . 77 ג74- ג ( 2 ) באותם הימים נתכנסו ראשי האדומיים בחשאי , וטיכסו עצה להסגיר עצמם , ושלחו חמשה שלוחים אל טיטוס , וביקשו את הגנתו . טיטוס היה מקוה שגם העריצים יבואו לירי כניעה על ידי אבדן האדומיים , שהיו חלק חשוב במלחמה . אחרי שעמעם במקצת הוא העניק להם הצלה , ושלח את האנשים . אבל בשעה שהם התכוננו לצאת גילה שמעון את הקשר והוציא להורג מיד את חמשת האנשים שהלכו לטיטוס . ואת הראשים , שהיותר חשוב שביניהם היה : יעקב בן סוסא הוא כלא ועצר.- ולא הניח בלי פיקוח את המון האדומיים , אף על פי שלא הי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים