פרק ז

פרק ז ( ו ) לאחר מכן הסתערו המורדים על הארמון המלכותי , שמחמת חוסנו החביאו בו רבים את רכושם : אחרי שהניסו משם את הרומאים , הרגו את כל המון העם שנתאספו שם , שמספרם היה , 8400 ושדדו את הכסף . הם אף שבו שני רומאים : האחד פרש והשני רגלי . הם שחטו את הרגלי בו במקום וגררו את גופו סביב העיר , כאילו היו נוקמים בגויה אחת את נקמתם בכל הרומאים . ואילו הפרש אמר כי יש בפיו דבר העשוי להיות לתועלת להצלתם , והוא הובא אל שמעון , ולפי של היה לו מה לומר , הוא נמסר לידיו של ערדלא , אחד הקצינים , כדי שיוציאו להרג . ערדלא קשר את ידיו לאחוריו וקשר את עיניו והביאו נגד הרומאים כדי להתיז את ראשו . אבל הוא קדם וברח לצד הרומאים ברגע שהיהודי של ף את חרבו . טיטוס לא אזר עוז להורגו אחרי שברח מן היהודים : אבל הוא גמר אומר שאינו ראוי יותר לשמש חייל רומאי אחרי שנלקח בשבי כשהוא חי , הוא פירק ממנו נשקו וגירשו מן הלגיון , דבר שהוא קשה ממוות לאדם שהוא בר בושת . 358-362 ( 2 ) ביום השני , לאחר שהרומאים הרחיקו את הלסטים מן העיר התחתונה , הם הציתו את כל [ העיר ] עד השילוח : הם שמחו שהעיר נחרבת , אבל הם טעו בענין השוד : המורדים...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים