פרק ד

פרק ד ( 1 ) ומאחר ששנים מן הלגיונות גמרו את עבודת הסוללות בשמיני לחודש לואוס , פקד טיטוס להביא את הכרים מול האכסדרה המערבית של העזרה החיצונית . לפניהם הרעישו מכונות המצור החזקות ביותר את החומות במשך ששה ימים בלי הפסק , ללא תוצאות ; כי חוזק החומות וסידורם הנאה של אבניהן עמדו לא רק נגדם אלא נגד כל המכונות . קבוצה אחרת התאמצה לחתור תחת יסודות השער הצפוני . וברוב עמל עלה בידם לחלץ את האבנים הקדמיות , אבל השער שהיה נשען על האבנים הפנימיות עמד איתן . ולבסוף , אחרי שנתייאשו מנסיונותיהם עם המכונות ומוטות הנפה , הם הביאו סולמות לסטוים . היהודים לא מיהרו לסבלם , אבל מיד כשעלו הם תקפו אותם בכוח רב . אחרים הדפו לאחוריהם , ואחרים שהיו לנגדם הרגו . והרגו רבים מיד כשהללו ירדו מהסולמות , ולפני שהספיקו להגן על עצמם במגיניהם . וכן היו מטים מלמעלה כמה סולמות שהיו טעונים חיילים מזויינים והפילום , אבל אף הם לא נפטרו בלי הרוגים לא מועטים . הרומאים שהביאו עמם אה הנסים היו לוחמים בעוז סביב אלו , והיו רואים באבדנם סכנה חמורה , מלבד העלבון . אף על פי כן תפסו לבסוף היהודים את הדגלים האלו , ועשו כלה בכל אלו שעלו ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים