פרק יב

פרק יב ( 1 ) לאחר מכן נועץ טיטוס עם מפקדיו . חמי המזג שבהם היו סבורים כי הוא יביא את כל צבאו כדי לנסות ולכבוש את העיר בכוח ; כי עד עכשיו היו רק חטיבות נפרדות של הצבא עורכות את ההתנגשויות עם היהודים . אבל אם תיערך עליהם התקפה מרוכזת — לא יוכלו היהודים לעמוד בהלם הראשון , ויכרעו תחת מטר אבני הבליסטראות . ואילו הזהירים ביותר שבהם אמרו להיפך , כי יש לחזור ולהקים את הסוללות . ואחרים אמרו כי יש להניח כל זה ורק להחזיק במצור ולמנוע על ידי הצבת משמרות את יציאתם של הנצורים והכנסת אספקה , ובהגיחם את העיר בידי הרעב לא יצטרכו להתנגש עמהם בידים . כי אי אפשר להלחם עם אנשים המתפללים ליפול בחרב , ואם ימנעו מהם דבר זה — גורל קשה מזה צפוי להם . וטיטוס היה סבור כי אין זה מן המידה לשבת בטל בכוח עצום כזה , ואילו מלחמה באנשים המאבדים זה את זה נראית מיותרת . אף אמר , כי מחוסר עצים קשה יהיה להטיל סוללות חדשות , ומה שכיום קשה יותר : להשמר בפני גיחות [ של היהודים . [ ולא קל יהיה לכתר את העיר בחיילים , מחמת גדלה ומחמת תנאי הקרקע הקשים , ולא עוד אלא אף יסתכנו בהתקפות היהודים . ואף אם ישמרו את הדרכים הידועות , ימצי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים