פרק ט

פרק ט ( 1 ) טיטוס החליט לדחות את המצור לזמן קצר , ולתת שהות למורדים להתעשת , למראה נפילת החומה השניה , ומורא הרעב ויבואו לידי כניעה . כי הגזל שלהם לא יכול להספיק לזמן מרובה . והוא ניצל כראוי את ההפוגה . כי הגיע המועד הקבוע שבו פורעים לחיילים את משכורתם . הוא פקד על קציניו להוציא את חייליו במיסדר , במקום שבו יראה האויב , וישלמו את הכסף לכל אחד מהם . וכך הוציאו החיילים את הנשק מן התיבות שהיה שמור בהם עד אותה שעה , והופיעו כשהם מזויינים מכף רגל ועד ראש . הפרשים הובילו את סוסיהם שהיו מקושטים כולם . כל השטח שלפני העיר ניצנץ בכסף וזהב , ולא היה מראה שעינג יותר r » K עצמם , ושהטיל יותר מורא בלב האויב כמראה הזה . כי כל החומה הישנה בצפון המקדש היתה צפופה בצופים , והבתים שסביב החומה מלאים אנשים שבאו לחזות במאורע , ולא היה מקום בעיר שלא נתכסה בבני אדם . אפילו הנועז ביותר הוכה בפחד למראה כל הצבא ונוכח יופי נשקם , והסדר הנאה של האנשים . ונדמה לי כי למראה זה היו המורדים בודאי מתחרטים , אילולא מעשיהם הרעים נגד העם שבגללם איבדו כל תקוה לקבל חנינה מאת הרומאים . אבל העונש היה שמור להם אם יפסיקו ללחום , ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים