פרק ח

פרק ח ( 1 ) במקום הזה כבש הקיסר את החומה השניה חמשה ימים אחרי שכבש את החומה הראשונה . וכשהיהודים ברחו ממנו — הוא נכנס לשם יחד עם אל ף לגיונות ועם מבחר חייליו בחלק זה של העיר החדשה ששם נמצאו חנויות הצמר והמצרפים ושוק הבגדים , ומשם עולים הסימטאות הצרות אל החומות . ועכשיו , אילו היה פורץ עוד חלק של החומה , בחוק המלחמה , או שהיה בוזז את מה שכבש , לא היה מגיע כל נזק לנצחונו , אבל הוא קיוה להביא את היהודים לידי בושה בזה שהוא מונע עצמו מלגרום נזק בשעה שהוא יכול לעשות כן , ולכן לא הרחיב את הפירצה כדי להקל על הנסיגה , כי לא העלה על דעתו שאחרי יחס כזה יקשרו היהודים קשר נגד מטיבם . ולכן , כשנכנס לעיר , לא נתן רשות לחייליו להרוג כל מי שנתפס , או לשלוח אש לבתים . ואילו למורדים הציע יציאה חפשית מן העיר , אם זאת הם מבקשים , בלי לגרום נזק לאוכלוסיה , ולעם הוא הבטיח שיקום נכסיהם . כי בעיקר רצה להציל את העיר לעצמו , ואת המקדש בשביל העיר . העם היה מוכן ומזומן לפעול מזמן כפי עצתו , אבל הלוחמים פירשו את אהבת הבריות שלו כחולשה , וראו בפניות אלו סימן לחוסר יכולתו לכבוש את שאר העיר . הם היו הורגים כל אחד מבני...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים