פרק ז

פרק ז ( 1 ) בלילה שלאחריו אחזה בהלה בלתי צפויה את הרומאים עצמם . כי טיטוס נתן פקודה להקים על הסוללות שלשה מגדלים , [ כל אחד ] גבוה 50 אמות , כולם הוצבו על כל אחת מן הסוללות , להדוף מהם את המגינים מעל החומות : ואחד מהם נפל במקרה בחצות הלילה . ההתמוטטות היתה עצומה , והחיילים הנבהלים שהיו סבורים כי האויב בא עליהם — חשו כולם לנשק . בהלה ומבוכה השתלטו על הלגיונות . איש לא היה יכול לומר מה אירע , הם נתפזרו לכל עבר מרוב מבוכתם , ומאחר שלא ראו שום אויב , נבהלו איש מאחיו , וכל אחד שאל את שכנו בהתרגשות מה הסיסמא , כאילו היהודים פלשו למחנה שלהם . למעשה הם נסוגו כאנשים שתקפה אותם אימת בהלה , עד שבא טיטוס [ לאחר ] שנודע לו מה אירע , והוא פקד לפרסם את הדבר ברבים : וכך שככה בקושי המהומה . 291-295 ( 2 ) היהודים , אף על פי שעמדו בעקשנות נגד שאר כל הדברים , סבלו קשות מן המגדלים האלה , כי [ מחמת גובהם ] נעשו מטרה לארטילריה הקלה : אנשי הרמחים , הקשתים , והקלעים . התוקפים האלו שהיו גבוהים מאד היו רחוקים מטווח קליעה , ולא היו יכולים להשתלט על המגדלים : ומחמה משקלם אי אפשר היה להופכם , ולא לשורפם , מפני ציפו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים