פרק ה

פרק ה ( ו ) אף על פי שהמקדש היה בנוי על הר חזק , כפי שאמרתי , הרי בקושי הספיק המישטח שברמתו בשביל ההיכל והמזבח . השטח סביבו היה תלול ומשופע . אבל המלך שלמה שהקים את ההיכל הקים חומה בצד המזרחי , וסטיו יחיד הוקם על הסוללה , ובשאר הצדדים היה ההיכל מגולה . עם זאת בתקופות שלאחר מכן היה העם מרחיב תמיד את הסוללה , והחלק המלא של ההר התרחב . הם פרצו את החומה הצפונית והוסיפו שטח נרחב , כזה שתפס אח"כ היקף המקדש כולו . ואחרי שהקיפו את ההר בחומות משלשת צדדיו מעיקרו , וביצעו בעמל מלאכה יותר ממה שציפו , ושעליה עמלו דורות רבים , וכן הוציאו כל אוצרות הקודש עם התרומות שנדבו לה' בהמון מכל העולם המיושב , הם בנו חומה סביב הבנינים העליונים והמקדש שלמטה . זה שיסודותיו היו נמוכים ביותר בנו מעומק של 300 אמה : ובכמה מקומות רב מזה . אבל כל העומק של היסודות אינו גלוי , כי מילאו חלק גדול של העמקים , כי רצו לרומם את סימטאותיה של העיר . בגושי אבן של ארבעים אמה השתמשו לבניה : כי שפע של מקורות והתלהבות העם הביאו למיבצעים שאין לתארם , ובכוח הדביקות השלימו תפקיד שאי אפשר היה לשור את סופו . 184-189  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים