פרק ד

פרק ד ( 1 ) בשלש חומות היתה העיר מבוצרת , חוץ מן המקום ששם היתה מוקפת על ידי עמקים שאין לעבור בהם , ששם היתה חומה אחת . הן היו זו כנגד זו בנויות על שני הרים שעמק היה חוצה ביניהם , שבו הסתיימו שורות הבתים . הגבעה שעליה עמדה העיר העליונה היתה גבוהה הרבה יותר , וישרה הרבה יותר באורך , ובגלל חוסנה נקראה , איפוא , על ידי דוד אבי שלמה , הבונה הראשון של המקדש , בשם מצודה , אבל אנחנו קוראים אותה השוק העליון . ואילו הגבעה השניה נקראה אקרא , והיתה בדמות ירח אחרי מילואו , עליה ישבה העיר התחתונה . וגבעה שלישית היתה למולה שהיתה מטיבעה נמוכה יותר מן האקרא , ושהיתה פעם מחולקת על ידי עמק רחב אחר , ומיד כשמלכו החשמונאים מילאו את העמק , כדי לאחד את העיר עם המקדש ו ולא עוד אלא אף טרחו והורידו את גובה האקרא כדי שאפשר יהיה להביט במקדש גם דרכו . עמק עושי הגבינות שכבר דיברנו עליו , היה חולק את הגבעה של העיר העליונה מזו של העיר התחתונה , והיה יורד עד השילוח . כי כך אנו קוראים למעיין המתוק והשופע . מבחוץ היו שתי הגבעות מוקפות עמקים עמוקים , ומחמת תלילותו מכל העברים אי אפשר היה לגשת אליו מכל צר שהוא . vdr / nc ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים