פרק ב

פרק ב ( 1 ) כשטיטוס התקדם בשטח האויב כלל חיל החלוץ שלו את גדודי המלכים ואת כל הכוח של חיל העזר . אחריהם באו הסוללים מודדי המחנות , ואחריהם מובילי מטעני הקצינים ו אחרי החיילים שהגנו על אלו בא המפקד העליון כשהוא מלווה ע"י אנשי הרמחים ושאר החיילים המובחרים , ואחריהם באו חיל הפרשים של הלגיון . אחריהם באו המכונות , ואחריהם הטריבונים ומפקדי הגדודים בליווי מובחר . אחריהם — נסי הדגלים שהקיפו את הנשר והלכו לפניהם אנשי החצוצרות . ומאחוריהם הפלנגה בשורות של שישיות . העבדים שהיו מסופחים לכל לגיון באו אחריהם בחטיבה , ולפניהם שיירת המטענים . והאחרונים שבכולם היו חיל השכירים , ומאחוריהם משמר מאסף כדי שישמרו עליהם . טיטוס התקדם דרך שומרון לגופנא כשהוא ערוך בצורה מסודרת זו על פי הנוהג הרומאי . הם נבבשו קודם לכן על ידי אביו ועכשיו היה מוצב בהם חיל מצב . אחרי שנח שם לילה אחד , הוא פתח עם שחר בהתקדמות . ואחרי מסע של יום שלם הוא קבע מחנהו בעמק הנקרא בלשון היהודים "עמק הקוצים" סמוך לכפר הנקרא גבעת שאול . שפירושו ההר של שאול . במרחק שלשים איצטדיות בקירוב מירושלים . משם רכב טיטוס קדימה ועמו כשש מאות פרשים מוב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים