ספר ה

ספר ה = ) מתחילת ניסן תת"ל עד ר"ח תמוז )  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים