פרק ט

פרק ט ( 1 ) אספסיינוס שהתכוון לסגור על ירושלים מכל צדדיה קבע מחנות ביריחו ובעדידה , והציב בכל אחת מהם חיל מצב שהיה מורכב מרומאים וחילות העזר . אף הוא שלח את לוקיוס אניוס לגרש , ועמו גדוד פרשים והרבה חילות רגליים . אניוס שכבש את העיר הרג אל ף מבני הנוער שהספיקו להמלט . הוא שבה משפחות , ונתן רשות לחייליו לשדוד את הרכוש , ואחר כך הצית אש בבתים והתקדם לעכר הכפרים הסמוכים . הבריאים ברחו והחלשים יותר נהרגו , וכל מה שנשאר נידון לשריפה . המלחמה הקיפה מעתה את כל ההר ובל המישור . ניתק כל מוצא מירושלים ו כי אלו שבחרו לברוח נשמרו היטב על ידי הקנאים ו והללו שדעתם עדיין לא היתה עם הרומאים עוכבו על ידי הצבא שסגר על העיר מכל צד . 490 486 ( 2 ) אספסיינוס חזר לקיסריה , והתכונן לעלות במלוא הכוח על ירושלים עצמה ,  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים