פרק ח

פרק ח ( 1 ) בינתיים הגיעו שמועות על תנועת [ התקוממות ] בגליה שוינדקס ועמו ראשי גליה מרדו בנירון . במקום אחר כתבנו על כך בדקדוק יתר . הידיעה עוררה את אספסיינוס להרחיב את המלחמה ביתר מרץ , כי הוא ראה מראש את הסכסוכים האזרחיים הממשמשים ובאים ואת הסכנה לאימפריה כולה . והיה סבור שכל כמה שיקדים להשכין שלום במזרח יפחית את הפחד באיטליה . ובימי החורף שארכו לו הוא עסק באבטחת הכפרים והערים הקטנות שהכניע — על ידי חילות מצב , והעמיד דקוריונים בכפרים וצנטוריונים בערים : אף הוא חזר ובנה הרבה מקומות שנחרבו , ובתחילת האביב , הוא הצעיד את עיקר חילו מקיסריה לאנטיפטריס , אחרי שעשה שני ימים באותו עיר והחזיר את הסדר על כנו . ביום השלישי התקדם והחריב את כל הסביבה . ואחרי שכבש את סביבות הטופרכיה תמנע הוא עקר ללוד וליבנה ; שני המחוזות האלו כבר היו כבושים . הוא שיכן שם אותם התושבים מן הערים שנכבשו . ועבר לאמאוס . הוא כבש את כל דרכי הגישה לבירת המחוז הזה , וביצר מחנה , והשאיר שם את המחנה החמשי והוא התקדם עם שאר חילו למחוז בית לפטנסון , ואחרי שהחריב באש עיר זו והמחוז הסמוך ופרברי אדום , הוא בנה מבצרים במקומות מתא...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים