פרק ז

פרק ז ( 1 ) ויוחנן שביקש להיות רודן , היה מזלזל במעמד השוה שהיה לו עם חביריו . קימעא קימעא התלקטה סביבו קבוצה של [ אנשים ] המושחתים ביותר , והם פרשו מכלל החבורה . הוא התעלם לגמרי מן ההוראות של שאר [ החברים , [ והיה מוציא פקודות משלו . אין ספק בדבר שנתן עיניו במלכות . אחרים נכנעו לו מחמת פחד , ואחרים מתוך כוונה טובה , כי היה מומחה למשוך אליו תומכים על ידי רמאות וכוח דיבור . הרבה היו רואים בטחון לעצמם אם יתלו את הקולר על הפשעים הרבים בצוארו של יחיד מאשר יתלוהו בצוארם של רבים : כי כוח גופו ונפשו הביא אליו הרבה שומרי ראש , ומאידך נטשוהו כת גדולה של מתנגדים . מהם מחמת קנאה לכוחו , כי נורא היה בעיניהם להיות משועבד לאדם שקודם לכן היה איש כערכם , אבל בעיקר היו חוששים משלטון מונרכי : כי לא היה סיכוי קל להדיחו ברגע שהיה בשלטון , והם היו סבורים כי יהיה להם נימוק לעצמם אם יתנגדו לו בתחילה . מכל מקום נוח היה לכל אחד ואחד כל סבל של מלחמה מאשר להשתעבד מרצון לעבדות . וכך הפריד הריב ביניהם , ויוחנן עמד כנגד מתנגדיו כמלך מתחרה . אבל היחסים בינם לבין עצמם היו רק של עמידה על המשמר , ולא היתה התנגשות מזויי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים