פרק י

פרק י ( 1 ) מכאן המשיך אספסיינוס במסעו וקבע את מחנהו בין טבריה לטריכיאה , שביצרה באופן מיוחד , מפני שחזה מראש מעשי איבה ממושכים , כי כל המורדים התאספו בטריכיאה , כי שמו מבטחם בחוזק המקום וכן בים שנקרא בפי התושבים . 10 י"ג שפט , ואולי הוא בן צפו ( ראה ב . ( 599 בשם גינוסר . עיר זו היתה שוכנת למרגלות הר , בדומה לטבריה , ויוסף ביצרה מכל רוחותיה חוץ מן הצד הפונה לים , בחומות חזקות , אם כי פחות חזקות מאלו של טבריה . כי שמ נבנו הביצורים על ידו בתחילת המרד , כשעדיין עמדו לרשותו שפע של כסף וכוח , בשעה שטריכיאה קיבלה שיריים ממידת טובו . יתר על כן , לתושבי טריכיאה היה צי ספינות בים שצוירו כדי לערוך מהם קרב ימי אם יינגפו בעיר . ובשעה שהרומאים עסקו במיקום מחניהם הגיחו אנשי יהושע , ולא נתייראו , לא מן המספר הרב ולא מן הסדר הנאה של הרומאים , הם הניסו מיד בהתקפה הראשונה את הבנאים , והרסו חלק קטן של הבנין , והם חזרו למקומם , בלי אבירות לעצמם , כשראו את הלגיונרים החמושים היטב כשהם מתקרבים ובאים . הרומאים רדפו אחריהם והניסו אותם אל הספינות . הם הפליגו בים במרה שהרומאים נשארו במטחוי קשתותיהם , ואז קירבו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים