פרק ח

פרק ח ( 1 ) הרומאים ערכו חיפוש אחרי יוסף , הן מפני שהיו כועסים עליו והן מפני חפצו העז של המפקד , ( כי גורל המלחמה תלוי בעיקר בתפיסתו ) וכך בדקו את הגוויות ואותם שמצאו במחבואיהם . אבל יוסף התגנב בשעת כיבוש העיר , וכמו בעזרת שמים , דרד האויבים , וקפץ לתוך בריכה עמוקה שבצדה האחד היתה קשורה למערה רחבה שלא היתה נראית על ידי אלו שלמעלה . שם מצא ארבעים אנשים נכבדים שהסתתרו שם , והיתה להם צידה מספקת לזמן ארוך . ביום היה נשאר במחבואו , כי האויב כבש כל רובע בעיר , אבל בלילה היה עולה ומחפש איזה פתח לבריחה , והיה בוחן את השומרים , אבל מאחר שהכל סביבו היה תחת משמר , לא היה יכול להשאר בלי שיתגלו עקבותיו , לפיכך חזר וירד לתוך המערה . שני ימים נמשך מחבואו . ביום השלישי הלשינה עליו אשה שהיתה עמו במערה ונשבתה . אספסיינוס שלח מיד , ובזריזות , שני טריבונים . פאולינוס וגאוליקנוס , וניתנה להם הוראה להציע ליוסף ערובות , ולשדלו לעלות . 140-344 ( 2 ) מיד כשבאו הם לחצו על האיש , ונתנו לו ערובות שלא יאונה לו רעה . אבל לא עלה בידם להעבירו על דעתו . את חשדותיו ביסס לא על אופיים של השלוחים , שהיו מתונים , אלא על הפ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים