פרק ז

פרק ז ( ו ) אספסיינוס עלה על העיר גברא ולכד אותה בהסתערות הראשונה . ואז מצא שהיא עזובה מכל לוחמיה . לאחר שנכנס ציווה להרוג את כל הגברים המבוגרים , והרומאים לא חמלו לא על זקן ולא על נער , מתוך שנאה ששנאו אה העם הזה , ולזכרון הרעה שעשו לקסטיוס י ולפיכך לא הסתפק בשריפת העיר , אלא אף שרף את כל הכפרים הסמוכים והעיירות . אחרים היו כבר עזובים מאדם , ובמקומות אחרים מכר את האוכלוסיה לעבדים . 132-134 ( 2 ) במנוסתו לעיר שבחר בה כמקום מבטחים , מילא אותה יוסף בפחד ובהלה . יושבי טבריה היו סבורים שאילולא התייאש לגמרי מכל שינוי לטובה במצב המלחמה לא היה בורח , ובדבר זה לא טעו כלל בשיקול דעתו . הוא צפה עד היכן יגיעו הדברים לגבי היהודים : אף הוא ידע שקיימת דרך אחת להצלתם : שישובו מדרכם שהלכו בה עד כה , והוא עצמו אף על פי שהיה בטוח שהרומאים יסלחו לו — היה נוח לו למות הרבה מיני מיתות ולא למסור את מולדתו לידי צר לעטות כלימה על התפקיד שהפקידו בידיו ולראות בטובה בין אלו שנגדם נשלח להלחם . בסוף גמר אומר לתאר בכתב בדקדוק את כל המצב בפני מנהיגי העם בירושלים , ולא להגזים בתאור כוחם של הרומאים כדי שלא יבואו לכלל פ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים