פרק כב

פרק כב ( 1 ) המהומות בגליל פסקו , ונסתיים הריב בינם לבין עצמם , והתחילו מכינים את המאבק נגד הרומאים . ובירושלים התחילו חנניה הכהן הגדול ונכבדי העיר — שדעתם לא היתה נוחה מן הרומאים — להתקין החומה , ולהכין הרבה מכונות מלחמה . ובכל חלקי העיר עסקו בחישול חצים ונשק . בני הנעורים נתאספו במספר רב כדי לערוך אימונים גופניים , וכל העיר היתה מלאה שאון . וכנגד זה היתה חרדת המתונים גדולה , ורבים קוננו בפומבי על הפורעניות הממשמשות ובאות שראו איתן מראש . אותות שמים שרודפי השלום פירשו אותן לרעה — פירשום מחרחרי המלחמה לפי משאלות לבם . בקיצור , עד שלא באו הרומאים כבר נראתה העיר כנידונית לחורבן , אף על פי כן שקד חנניה על כך להפסיק בהדרגה את ההכנות למלחמה ולהטות לדרך טובה את המתקוממים ואת הפזיזים שנקראו קנאים . אבל הוא נפל שדוד לאלימותם , ואנו עתידים לתאר מה עלה בסופו . 647-651  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים