פרק יט

פרק יט ( 1 ) ועכשיו שגלוס לא מצא עוד מורדים בגליל , חזר עם גייסותיו לקיסריה . ואילו קסטיוס חידש מסעו ונכנס יחד עם כל חילולאנטיפטרוס . וכששמע שיהודים לא מועטים התרכזו במגדל הנקרא אפקו , שלח לשם מחלקה כדי להתקיפם . ועוד לפני שנטושה המערכה הכניסו פחד גדול כל כך בלב היהודים — שנתפזרו לכל עבר . והרומאים שנכנסו למחניהם שרפו את המחנה שהיה ריק מאדם , וכן את הכפרים סביב . מאנטיפטרוס הלך קסטיוס ללוד ומצא את העיר ריקה מתושבים , שכלם עלו לירושלים לרגל חג הסוכות , ורק חמשים איש נראו . הוא ציווה להורגם ולהצית את העיר . ומשם הוסיף והתקדם ועלה במעלה בית חורון וקבע מחנהו במקום הנקרא גבאו ( גבעון ) הרחוקה מירושלים חמשים איצטדיות . 1 F 1 ccrcjit משראו היהודים שהמלחמה הולכת וקרבה למטרופולין שלהם זנחו את החג וחשו אל הנשק . הם תלו בטחונם במספרם הרב , והסתערו בלי סדר ותוך צעקות ולא נתנו רעתם כלל על מנוחת יום השביעי : ויום השבת נשמר על ידיהם במידה שאין למעלה הימנה . אבל אותו להט שהעביר אותם על חסידותם — הוא שהביא להם את הנצחון בקרב . הם הסתערו בשצף קצף כזה על שורות הרומאים שפרצו להם דרך בתוך שורותיהם וערכו ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים