פרק יז

פרק יז ( 1 ) העם נשמע לדברים האלו ויחד עם המלך ועם ברניקי עלו למקדש והתחילו לקומם את הסטווים , וראשי העם וחברי המועצה נתפזרו בכפרים השונים כדי לגבות את המס . והם אספו עד מהרה את 40 הטלנטים , הסכום שלא נגבה . וכך ביטל אגריפס לשעה את איום המלחמה , אבל לאחר מכן שקד לשדל את העם שיישמע להוראותיו של פלורוס עד שהקיסר ישלח אחר שימלא מקומו . אבל דבר זה הרגיז את העם שהעליב את המלך , ושיגר לו לעזוב מיד את העיר : כמה מן המתקוממים אף זרקו עליו אבנים . משראה המלך שרגשות המורדים הם עכשיו ללא מעצור , ואף היה קשה עליו העלבונות שעילבו בו , עמד ושלח את ראשי העם והנכבדים לפלורוס בקיסריה כדי שעל ידם יגבה את המס מן המדינה \ ולאחר מכן חזר לממלכתו . 405-407 ( ( 2 ועכשיו נתאספו כמה ממחרחרי המלחמה הקיצוניים ביותר ותקפו את המבצר שנקרא מצדה . ולאחר שלכדו אותו בהתקפת פתע הם טבחו את חיל המצב הרומאי והושיבו שם את שלהם . באותה שעה אף עלה בידו של אלעזר בן חנניה כהן גדול , שהיה צעיר נועז מאד , ושימש אז כסגן = ) סטרטגוס ) לשדל את אלו ששימשו בעבודה במקדש שלא יקבלו עוד דורון או קרבן מכל נכרי . מעשה זה הניח היסוד למלחמה בר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים