פרק טז

פרק טז ( 1 ) כדי לספק עילה נוספת למעשי איבה , שלח פלורוס דו"ח לקסטיוס ובדרך כזב האשים את היהודים במרד , ותיאר אותם כמתחילים בהתנגשות האחרונה , ואמר שהם גרמו דברים שלאמתו של דבר הם שנתייסרו בהם . אבל פרנסי העם בירושלים לא שתקו : אף הם כתבו לקסטיוס . כשם שעשתה ברניקי , על העוולות שעשה פלורוס נגד העיר . קסטיוס שקרא את אגדותיהם של שני הצדדים נועץ עם קציניו . הם יעצו שקסטיוס עצמו יעלה לירושלים עם כוח צבאי , לענוש את יוזמי המרד אם נכון הדבר , או לחזק את נאמנות היהודים אם עדיין נשארו ידידים לרומי . אבל המושל החליט לשגר תחילה אחד מחבריו כדי לבחון את המצב , וכדי להביא דו"ח נאמן על הלך הרוח בקרב היהודים . הוא שלח איפוא את אחד הטריבונים ניאפוליטנוס , שנזדמן עם המלך אגריפס ביבנה כשחזר מאלכסנדריה , והודיע לו מי שלחו בשליחות זו ומפני מה נשלח . 5 גג ג 3 ג ( 2 ) ליבנה באו גם ראשי הכהנים והעם והמועצה כדי לקדם את פני המלך , ואחרי שחלקו לו כבוד הם התחילו מתנים את הצרות שבאו עליהם , והיו מונים את מעשי האכזריות של פלורוס . אגריפס היה מלא זעם על סיפורם , אך הפך מתוך טכסיס את כעסו נגד היהודים , אף על פי שבתו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים