פרק יד

פרק יד ( 1 ) המשגיח פסטוס שמילא מקומו של פליקס , התחיל לתקוף את הנגע העיקרי של המדינה : הוא שבה הרבה ליסטים ורבים מהם המית . אלבינוס שמילא את מקומו של פסטוס לא נהג את המינהל בצורה דומה . ואי אפשר לתאר שום מעשה רע שהוא הניחו ולא ביצעו . לא זו בלבד שבתוקף שלטונו גנב ושדד רכוש פרטי והעמיס על כל העם מסים מיוחדים , אלא אף קיבל כופר מקרובי אותם שנאסרו באשמת שוד על ידי המועצות המקומיות או על ידי האפוטרופסים הקודמים . והיחידים שנשארו בכלא כעושי רע היו אותם שלא שילמו את המחיר . ומעתה אף גברה העזתם של אנשי מפלגת המרד , ובעלי ההשפעה שביניהם הטו את לבו לצדק על ידי שוחד , עד שהיו יכולים לעורר התקוממות בלי כל יראת עונש . ואותו חלק מן העם שלא מצא קורת רוח בשקט , נטה אחרי הללו שהיו בעצה אחת עם אלבינוס . כל נבל עם אנשי כנופיתו היה מתגודד סביבו והתנשא על הסיעה שלו כאילו היה ראש לסטים או רודן , והשתמש במזוינים כדי לשדוד אזרחים מתונים . והדברים הגיעו לידי כך שקרבנות השוד היו אנוסים לחשות , ואותם שנמלטו מידיהם עד כה הרכינו ראשיהן בפני אנשים שהיו ראויים לעונש מוות , מתוך יראה שמא יגיע להם כך . וניטל חופש הד...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים