פרק יג

פרק יג ( 1 ) כל הנבלות שעשה נירון להתגרות במזלו בשעה שרוב אושרו ועושרו העבירו אותו על דעתו , וכיצד הוציא להורג בזה אחו זה את אחיו ואת אשתו ואת אמו . וכיצד מצאה אכזריותו קרבנות חדשים בין האצילים שבממלכה , וכיצד הביאה אותו שטותו אל הבמה והתיאטרון . את כל הדברים האלו המפורסמים אני מניח , ואני מצמצם עצמי במאורעות שאירעו ביהודה בימי שלטונו . 250-251 ( 2 ) הוא העניק את השלטון על ארמניה הקטנה לאריסטובולוס בנו של הורדוס ; הוא סיפח לממלכתו של אגריפס ארבע ערים והטופרכיות שלהם , ואלו הן : אבילה ויוליה בפיריאה ; טריכיאה וטבריה בגליל ; ומינה את פליקס לאפוטרופוס על שאר יהודה . הוא תפס חיים את אלעזר ראש הלסטים , שבמשך עשרים שנה ליסטם את המדינה , וכן הרבה מאנשיו , ושלחם לרומי למשפט . ורבים לאין ספור היו השודדים שצלב והאנשים שנענשי על ידו , לאחר שנתברר כי נתנו יד ללסטים האלו . 252-353  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים