פרק יב

פרק יב ( ו ) אחרי מותו של הורדוס מושל כלקיס הושיב ק לודיוס את אגריפס בן אחיו של אגריפס על כסא דודו . ממלא מקומו של ( טבריוס ) אלכסנדר כאפוטרופוס שאר המחוז היה קומנוס . בתקופת שירותו פרצו מהומות ששמשו התחלה לשפך דם מחודש בקרב היהודים . כשההמון נתאסף בירושלים לחוג את חג המצות , והגדוד הרומאי תפס עמדה על גג הסטיו שבמקדש , כי בימי מועד שומרים תמיד חיילים במלוא זיינם בדי למנוע התקוממות עם התכנס עם רב . ואז הרים אחד החיילים את בגדו , השתחוה בצורה מגונה והפנה את אחוריו כלפי העם , והתריז במקביל למצב עמידתו . ההמון כולו היה מיצר נוכח עלבון זה ודרשו בקולי קולות מקומנוס להעניש את החיילים : הצעירים הפחות מפוכחים ואחרים מן העם שנטו מטבעם להתקוממות , הרימו אבנים והתחילו להטילם על החיילים . מעתה חשש קומנוס שכל העם יתקיפו , עמד ותיגבר את הכוח בחיילים שהיו יותר מזויינים , וכשהללו התחילו לזרום לתוך הסטווים , תקף את היהודים פחד שאין לעמוד בפניו : הם חזרו לאחוריהם כדי לברוח מן המקדש אל העיר , אבל כשהם נדחפו לצאת ממקומות היציאה רמסו ודחקו זה בזה , ושלשים אל ף אנשים נספו על ידי כך . וכך הביאו החג אבל בכל הע...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים