פרק יא

פרק יא ( 1 ) אחרי שגיוס מלך במשך שלש שנים ושמונה חדשים , נהרג במזימה , וקלודיוס הובא בכוח על ידי הצבא כדי להמליכו . אבל חברי הסינט , לפי הצעת הקונסולים סנטיוס סטורנינוס ופומפוניוס סקונדוס , אחרי שמסרו את הגנת העיר לידיהם של שלשה גרורים שנשארו נאמנים להם נתאספו בקפיטול , ועל יסור פראותו של גיוס הכריזו מלחמה על קלודיוס , הם גמרו אומר לשוב לחוקתם הישנה , כאריסטוקרטיה , או לברור על ידי הצבעה מנהיג הראוי לאימפריה . 205 204 ( ( 2 מאחר שאגריפס היה באותה שעה ברומי , הוזמן מן המחנה הן מצד הסינט להתיעצות , והן על ידי קלודיוס . שניהם היו זקוקים לסיועו בשעת מצוקתם . אגריפס שראה מי הוא הקיסר למעשה על פי כוחו , הלך אל ק לודיוס . קלודיוס עמד ושיגרו כשליח אל הסינט להודיע להם את דעותיו . היה עליו לומר בראש ובראשונה , שבעל ברחו הומלך על ידי הצבא , ואף אין זה מן היושר להתעלם מרצונם העז , ואף אינו בוטח במזלו , שאפילו זה שרק נגזרה עליו שררה שרוי בסכנה . אגריפס היה צריך לומר עוד שהוא מתכוון לנהל את הממלכה בממונה טוב ולא בעריץ . הוא יסתפק בכבוד שבתואר , ובכל עניני המדינה הוא יטול עצה מכל העם . ואמנם , אף א...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים