פרק י

פרק י ( 1 ) לבו של גיוס היה גס כל כך במזלו שבקש להיראות כאלוה ולהתקלס בכך . הוא כרת את האנשם האצילים ביותר של מולדתו והרחיב את רשעותו עד ליהודה . הוא שלח לירושלים את פטרוניוס ועמו גייס כדי שיציב בהיכל אנדרטאות שלו . ואם היהודים יסרבו להכניסם הורה להשמיד את כל המתמרדים , ואת כל העם למכור לעבדות . ה' השגיח באותן גזירות . ופטרוניוס עזב את אנטיוכיה ועמו שלשה לגיונות וחיל מסייע גדול מן הסורים , ומשם פנו לעבר יהודה . בין היהודים , רבים לא האמינו לשמועות המלחמה , ואותם שהאמינו לא ידעו לשית עצה בנפשם כיצד להתגונן : אבל הפחד נעשה נחלת כולם בשעה שהחיל הגיע לפתולמאיס . 184-187 ( 2 ) פתולמאיס היא עיר חוף בגליל הבנויה בסמוך למישור הגדול והרים סביב לה . לצד מזרח היא מרוחקת מרוכסי הרי הגליל מרחק של ששים איצטדיות . ולצד דרום במרחק מאה עשרים איצטדיות מצד הכרמל . לצד צפון נמצא הגבוה שברוכסי ההרים הקרוי בפי התושבים "סולמם של הצורים , " במרחק מאה איצטדיות . במרחק כשתי איצטדיות מן העיר זורם הנהר הזעיר בלאוס . על חופו עומד קברו של ממנונוס . וסמוך לו נמצא מקום נפלא מאד . שטחו כמאה אמה . הוא עשוי שקע עגול , ש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים