פרק ט

פרק ט ( ו ) כשהאטנרכיה של ארכילאוס נהפכה לאיפרכיה , הוסיפו שאר הנסיכים , פליפוס והורדוס שכונה אנטיפס , לשלוט על הטטררכיות שלהם . ולענין שלומית , היא הורישה במותה את הטופרכיה שלה ליוליה , אשת אוגוסטוס , יחד עם יבנה ופרדסי התמרים שבפצאליס . במותו של אוגוסטוס , שניהל את המדינה חמשים ושבע שנים וששה חדשים ושני ימים , עברה האימפריה הרומאית לידיו של טיבריוס . בנה של יוליה . בעלותו על כסא המלכה הוסיפו הורדוס ופיליפוס להחזיק בטטררכיות שלהם , ואף בנו ערים . פיליפוס בנה את קיסריה על יד מקורות הירדן במחוז פניאס , ואת יוליה בגולן תחתית . הורדוס בנה את טבריה בגליל , וכן עיר שאף היא קיבלה את השם יוליה , בפיריאה . 167-168 ( 2 ) פילטוס שנשלח על ידי טיבריוס כאפוטרופוס על יהודה , הכניס לתוך ירושלים בלילה , ובמעטה , את איקוני המלך שנקראו סיגניות = ) נסים . ( מעשה זה עורר , כשהאיר היום , התרגשות גדולה בין היהודים : והללו שהיו קרובים הוכו בתדהמה על רמיסת קדשיהם ברגל , כי חוקים אלו אינם מרשים להקים בעיר כל תמונה . וזעמם של בני הכרכים עוררו את האנשים שבשדה , שהתכנסו יחד המונים המונים . היהודים שחשו לקיסריה הת...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים