פרק ז

פרק ז ( 1 ) באותם הימים היה צעיר אחד ממשפחה יהודית , אעפ"כ גודל בבית משוחרר רומאי בצידון , ועל סמך דמיונו לאלכסנדר , שנהרג על ידי הורדוס — הוציא קול שהוא הנסיך אלכסנדר . הלה בא לרומי מתוך תקווה שזהותו לא תתגלה . לצידו עמד איש שהיה בקי ביותר בכל המתרחש בממלכה , ובהשראתו סיפר שהתליינים החביאו בחשאי אותו ואת אריסטובולוס מתוך שריחמו עליהם ובמקומם העמידו גופות דומות . הוא רימה את יהודי כריתים , והפליג למילוס כשהוא משופע באספקה . ומחמת מהימנותם הגמורה של סיפוריו הוא אסף סכום כסף עצום מזה , ואף שידל את מארחיו להפליג עמו לרומי . הוא נחת בדיקרכיה , והועמס במתנות של המושבה היהודית שם , ונלווה בדרכו כמו מלך על ידי ידידי אביו , כביכול . הדמיון היה משכנע כל כך שכל מי שראה את אלכסנדר והכיר אותו יפה נשבע שזה הוא . ברומי שטפו ויצאו כל היהודים לחוץ כדי לראותו , והמונים עצומים מילאו את הרחובות הצרים שהיו נושאים אותו שם ! כי בני מילוס מוכי הטירוף הגזימו עד כדי כך שהיו נושאים אותו באפריון והקיפו אותו בהדר מלכותי בהוצאות שלהם . 101-105 ( 2 ) קיסר שהיה זוכר יפה את קוי פניו של אלכסנדר , כי דינו הובא בפניו ע"...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים