פרק ו

פרק ו ( 1 ) בינתיים עמד ארכילאוס ברומי בפני משפט חדש נגד כמה יהודים שלפני המרד יצאו ברשיון ורוס כמשלחת לטעון למען שלטון עצמי לאומתם . חמשים שליחים הופיעו , אבל יותר מ 8000 מיהודי רומי עמדו לימינם . הקיסר כינס מועצה שהיתה מורכבת מנכבדי הרומאים ומידידיו , במקדש אפולו שבפלטינום , ( הבנין נבנה על ידו והיה מקושט בהדר מפליא . ( ההמון היהודי נצב על יד היהודים , ונגדם היה ארכילאוס וידידיו . ידידי קרוביו לא הופיעו לא לצד זה ולא לצד זה . הם לא היו יכולים לעמוד לצד ארכילאוס מחמת איבה וכעס , ואף התביישו בכך שהקיסר יראה אותם בין מאשימי ארכילאוס . וכן הופיע פיליפוס אחיו של ארכילאוס ששלחו ורוס מתוך ידידות בלווית משמר במטרה כפולה ; בראשונה כדי לתמוך בארכילאוס , אבל גם כדי לזכות בחל ק מממלכת הורדוס , במקרה שהקיסר יחלקה בין כל יוצאי חלציו . 80-82 ( 2 ) המקטרגים קיבלו את רשות הדיבור , והתחילו מרצים בפירוט על פשעיו של הורדוס . הם אמרו כי לא היה להם מל ך אלא הוכרחו לסבול עריץ שאין כמותו . הוא הרג רבים לאין ספור , ואלו שנשארו בחיים סבלו כל כך שאפשר היה לראות את המתים כמאושרים . כי לא רק את גופותיהם של נתינ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים