פרק ה

פרק ה ( 1 ) כשקיבל ורוס את אגרות סבינוס והגמוניו חשש בצדק לגורל הלגיון כולו וחש לעזרתו . הוא נטל את שני הלגיונות הנשארים וארבעה מחלקות הפרשים שהיו מסופחים אליהם , ונסע לפתולמאיס . כי הוא הורה שגם גדודי העזר של המלכים והמפקדים יתאספו במקום זה . כשעבר דרך בריטיון = ) ביירות ) נתווספו על חילו עוד אלף וחמש מאות איש שגויסו מן העיר הזאת . שאר חילות העזר נצטרפו אליו בפתולמאיס , וכן ארטס הערבי שזכר את שנאתו להורדוס , והוא הביא כוח ניכר של פרשים ורגלים ו אז שלח ורוס מיד חלק מצבאו לגליל הסמוך ג . בית הרמתה ( ראה יהושע יג , כז . ( אנטיפס שיקמה וקראה יוליה ( קדמוניות ידו , בז . ( לפתולמאיס בפיקודו של ידידו גיוס , שהניס האויבים שעמדו נגדו , ולכד את העיר ציפורי ושרפה באש , ומכר את תושביה לעבדים . ורוס עצמו נכנס יחד עם עיקר חילו לשומרון.- הוא לא נגע בעיר לרעה , כי הוא מצא שהיתה שקטה בשעת המהומה הכללית , והוא התמקם על יד הכפר הנקרא ארוס . זו היתה שייכת לפתולמיאוס , לפיכך בזזו אותה הערבים שהוכיחו איבתם אפילו כלפי אוהביו של הורדוס . משם התקדם לעבר ספן , כפר מבוצר אחר , שאף אותו בזזו , וכן את כל הכפרים ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים